Đại hội đồng cổ đông - Hội nghị người lao động năm 2019

Công  ty cổ phần Gỗ MDF VRG – Quảng trị tổ Đại hội đồng cổ đông thường niên  Hội nghị Người lao động năm 2019.

Ngày 28/5/2019, Tại Hội trường Công ty cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng trị đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, hội nghị người lao động với sự tham gia của các đại biểu gồm Ban lãnh đạoTập Đoàn, Ban lãnh đạo Công ty.