Hướng dẫn cổ đông sử dụng phần mềm Đại hội trực tuyến

Hướng dẫn cổ đông sử dụng phần mềm Đại hội trực tuyến

HƯỚNG DẪN ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 QUA HỆ THỐNG TRỰC TUYẾN

 

- Căn cứ công văn số: 167/CV MDF QT ngày 02/6/2021 của Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị về việc Triệu tập đại hội cổ đông thương niên năm 2021 theo hình thực trực tiếp kết hợp với hình thức trực tuyến.

Ban tổ chức đại hội Kính gửi đến Quý cổ đông hướng dẫn tham dự đại hội qua hệ thống biểu quyết và truyền hình ảnh (livestream) trực tuyến như sau:

Bước 1: Quý cổ đông (sau đây gọi tắt là đại biểu) vui lòng truy cập vào liên kết sau: http://dhcd.mdfquangtri.vn

Bước 2: Tại màn hình đăng nhập, đại biểu thực hiện đăng nhập bằng cách điền ID cổ đông (là mã cổ đông đăng ký – số giấy tờ), sau đó ấn vào nút “Đăng nhập”.

Bước 3: Hệ thống sẽ gửi về số điện thoại của đại biểu (đã đăng ký trước đó với Ban tổ chức) mã bảo mật dùng một lần OTP từ người gửi VNPTQT, có nội dung như sau: Ma OTP: 123456 …

Bước 4: Đại biểu điền mã OTP đã nhận ở bước 3 vào ô “Mã OTP hoặc mật khẩu”, sau đó bấm “Xác nhận”.

 * Lưu ý: Trường hợp đại biểu không nhận được mã OTP qua tin nhắn, vui lòng liên hệ lại Ban tổ chức qua số Hotline: 0914 213 555 (Anh Lượng) để được hỗ trợ.

Bước 5: Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ chuyển sang màn hình theo dõi trực tiếp đại hội.

* Lưu ý:

- Đại biểu kiểm tra lại thông tin cá nhân và số cổ phần biểu quyết (Bao gồm cổ phần sở hữu và cổ phần được uỷ quyền).

- Trường hợp Đại biểu phát hiện có sai sót hoặc có ý kiến trao đổi với ban tổ chức hoặc có câu hỏi chất vấn gửi về đoàn chủ tịch, vui lòng gọi vào số Honline hoặc bấm vào nút “Gửi tin nhắn” ở góc dưới bên phải màn hình để nhắn tin trực tiếp với ban tổ chức.

Bước 6: Trong quá trình theo dõi chương trình đại hội, đến giai đoạn thực hiện các biểu quyết hoặc bỏ phiếu (nếu có), hệ thống sẽ chuyển màn hình về chương trình biểu quyết, bỏ phiếu như sau:

 

- Đại biểu lựa chọn các phương án “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”, sau đó nhấn nút “Hoàn thành biểu quyết”. Đại biểu chờ màn hình cho đến khi Ban kiểm phiếu kết thúc phiên bỏ phiếu và tiếp tục chạy chương trình đại hội.

* Lưu ý: Trường hợp hết thời gian biểu quyết, hệ thống sẽ tự động cập nhật các phương án đại biểu đã chọn vào hệ thống kiểm phiếu, kể cả trường hợp đại biểu không bấm vào nút “Hoàn thành biểu quyết”.

Bước 7: Sau khi hoàn thành kiểm phiếu từ Ban bầu cử, hệ thống sẽ hiển thị kết quả mà đại biểu đã biểu quyết. Sau đó quay lại màn hình chính của đại hội.

Trân trọng cảm ơn !