TRAO 200 TRIỆU ĐỒNG ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG KHẮC PHỤC LŨ LỤT